Spojka

Spojka je důležitou strojní součástkou v automobilu, který byste bez její indispozice jen těžko dostávali do pohybu. Jejím úkolem je nejen vozidlo rozjet, ale i zastavit, případně změnit rychlostní stupeň. Víte, jaké existují druhy spojek a jak přesně celý spojkový mechanismus pracuje?

Složení spojky

Aby spojka plnila přesně to, co se od ní očekává, její celý mechanismus se skládá z více součástí. Co uvidíte jako první jsou tři kotouče – dva hnací a jeden hnaný. Pokud bychom je rozložili, tak hnací kotouč je tvořen setrvačníkem, druhý kotouč je tzv. přítlačný kotouč, někdy se mu říká i štít spojky. Mezi oběma se nachází třetí kotouč – lamela. Ta má třecí obložení a někdy mívá i torzní tlumení.

Funkce spojky v praxi

Spojka je zapnutá (spojená s motorem) a přenáší točivý moment tehdy, pokud přítlačný kotouč silou pružin tlačí lamelu proti setrvačníku. Spojka dokáže přenést tak velký točivý moment, kolik síly vydrží pružiny. Pokud by byl tlak na pružiny příliš velký, spojka proklouzne a funguje jako bezpečnostní prvek. Spojka je vypnutá v okamžiku (odpojená od motoru), když je zatlačená na vypínací páčky, o které se opře čelo spojkového ložiska. Ložisko se posune po vodícím trnu, působením převodu od pedálu spojky. Vypínací páčky přetlačí sílu pružin, lamela se uvolní a protáčí se mezi setrvačníkem a přítlačným kotoučem. Nyní spojka nepřenáší žádnou sílu. Je sešlápnutý spojkový pedál například pro podřazení, zařazení dalšího rychlostního stupně, apod. Kromě těchto dvou funkcí slouží spojka také jako tlumič torzních kmitů, které vznikají nerovnoměrným chodem motoru.

Jaké existují druhy spojek ?

Nejčastější rozdělení spojek je podle konstrukce a způsobu ovládání. Dle konstrukce máme spojky třecí (pružinové - kotoučové, lamelové, kuželové a odstředivé - elektromagnetické a kapalinové). Podle způsobu ovládání rozlišujeme spojky přímé (mechanické – lanovody nebo táhla) a nepřímé (kapalinové, vzduchotlaké, kombinované)

Třecí spojka pružinová – kotoučová

Kotoučová spojka s obvodovými pružinami

Spojka, na které je přítlačná síla vyvozována silou vinutých pružin, které jsou umístěny po obvodě. Počet vinutých pružin je závislý na velikosti přenášeného momentu.

Kotoučová třecí spojka s centrální pružinou

U tohoto typu spojky přítlačná síla vzniká za pomoci jedné nebo dvou středových pružin, které jsou uloženy sousose s hnaným hřídelem.

Kotoučová třecí spojka s talířovou pružinou

Přítlačná síla vzniká pouze jednou talířovou pružinou. Tento typ spojek je v dnešní době nejčastěji využíván u osobních automobilů. Její výhodou je menší síla na pedál spojky a jednodušší montáž.

Třecí spojka pružinová – kuželová

Kuželová spojka

Při přenášení krouticího momentu tento druh spojek potřebuje menší přítlačné síly, než například spojky lamelové. Vyrábějí se buď s jednou, nebo dvěma kuželovými třecími plochami.

Třecí spojka odstředivá – elektromagnetická

Elektromagnetická spojka

U této spojky je kotouč svírán elektromagnetickou silou, která vzniká přes cívku uloženou v setrvačníku. Jakmile se do cívky přivede proud, kotva spojená s přítlačným kotoučem se přitáhne. Třecí kotouč s obložením se sevře mezi přítlačný a opěrný kotouč. Spojka se rozpojí, pokud se přeruší přívod proudu do cívky.

Třecí spojka odstředivá – kapalinová

Kapalinová spojka

Motor otáčí čerpadlovým kolem a při vyšších se také zvyšuje rychlost proudění kapaliny, která dopadá na turbínové kolo a roztáčí ho. Tato spojka je výhodná například u automatických převodovek.

Přímá spojka – mechanická

Tento přenos sil je v současné nejčastější a cenově nejvýhodnější způsob používaný u osobních automobilů. Přenos síly probíhá přes lanovody (ocelový drát nebo ocelové lanko) nebo různou soustavu táhel.

Nepřímá spojka – kapalinová, vzduchotlaká, kombinovaná

Používá se u nákladních automobilů.

Viskózní spojka

Viskózní spojku můžete vidět u automobilů s pohonem všech čtyř kol. Má spojovací a oddělovací prvek mezi přední a zadní nápravou. Když dojde k prokluzu předních kol, stejně tak dojde k rozdílu mezi otáčkami přední a zadní nápravy. Pokud tento rozdíl trvá delší dobu, silikonový olej uvnitř skříně se začne zahřívat a roztahovat, čímž dojde ke tření mezi vnějšími a vnitřními lamelami a dojde k přenosu síly na zadní nápravu.

Spojka HALDEX

Lamelové ústrojí řízené přes elektronickou jednotku. Dostává informace od čidel kol na přední a zadní nápravě. Při jakémkoliv prokluzu předních kol nebo natočení oproti zadním kolům se spustí elektronika, která ihned a patřičně zasáhne.


Texty a obrázky použité v tomoto článku je zakázáno bez výslovného souhlasu vlastníka tohoto webu dále šířit a jinak s nimi nakládat.

Spojku její součást, nebo celou sadu na Váš vůz si můžete již nyní vybrat a objednat přímo na našem e-shopu, nebo prostřednictvím emailu. K dispozici je Vám i kontaktní formulář.

Poptávkový formulář

Po kliknutí na "Odeslat poptávku", bude zpráva zaslána na náš e-mail.
Budeme Vás poté kontaktovat.